1. Trang chủ
 2. Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

IUHW cẩn trọng trong việc quản lý thông tin cá nhân trao đổi thông qua các trang web của trường theo "Luật về Bảo vệ Thông tin Cá nhân". Chúng tôi nỗ lực thực hiện bảo vệ và kiểm soát thông tin cá nhân được cung cấp thông qua trang web của trường với hệ thống quản lý chặt chẽ.

Nội dung trang web

Trang web này là trang chủ chính thức của Khoa Điều dưỡng Narita và Khoa Chăm sóc Sức khỏe Narita của IUHW.

Bản quyền

Bản quyền của các tài liệu, hình ảnh, hình minh họa, các dữ liệu khác và các quyền liên quan được cung cấp trên trang web này về nguyên tắc thuộc về Pháp nhân IUHW và được bảo vệ bởi Luật Bản quyền và các luật khác. Nghiêm cấm các ứng dụng thứ cấp như sao chép và chuyển hướng các tài liệu trên trang web mà không được sự cho phép của Pháp nhân IUHW trừ trường hợp được pháp luật chấp thuận.

Quản lý thông tin cá nhân

Các trường hợp chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân

Trang web này không yêu cầu bất kỳ thông tin cá nhân nào trừ khi chúng tôi cần để đáp ứng các yêu cầu về thông tin trường đại học hoặc truy vấn khác.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp thông qua việc sử dụng dịch vụ hoặc các truy vấn trên trang web này chỉ nhằm mục đích mà khách hàng cho phép. Chúng tôi có thể gửi một số truy vấn hoặc thông tin về các sự kiện của trường đại học thông qua email tùy thuộc vào thông tin hoặc truy vấn mà người gửi đã gửi.

Nộp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau đây:

 1. Khi chúng tôi có được sự đồng ý của người gửi.
 2. Khi chúng tôi nhận được yêu cầu chính thức theo pháp luật từ các cơ quan nhà nước như tòa án hoặc cảnh sát.
 3. Khi các công ty được ủy quyền bởi IUHW có nhu cầu thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. (Công ty được ủy quyền sẽ không sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích khác ngoài những trường hợp kể trên).

Tiết lộ, chỉnh sửa, loại bỏ thông tin cá nhân

Chúng tôi kịp thời đáp ứng các yêu cầu sau đây liên quan đến thông tin cá nhân.

 1. Xác nhận thông tin cá nhân được cung cấp
 2. Chỉnh sửa, cập nhật và loại bỏ thông tin
 3. Hủy bỏ thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân

Sửa đổi nội dung trên trang này

IUHW có thể sửa đổi một phần hoặc toàn bộ "Chính sách bảo mật" được mô tả trên trang web này. Chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo thật dễ hiểu trên trang web này nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào.

Chính sách bảo mật của Pháp nhân IUHW

Hiểu rõ tầm quan trọng của thông tin cá nhân, chúng tôi đã thiết lập các chính sách sau đây và xử lý các loại thông tin khác nhau với hệ thống quản lý triệt để nhằm bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng cố gắng để tiến hành sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân một cách thích hợp thông qua các hoạt động giáo dục và giải thích rõ cho giáo viên và nhân viên hành chính.

 1. Việc tiếp nhận, sử dụng và nộp thông tin cá nhân sẽ được tiến hành đúng theo luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân và các quy định của IUHW.
 2. Mục đích của việc tiếp nhận và hạn chế sử dụng thông tin cá nhân sẽ được thông báo trước.
 3. Thông tin cá nhân sẽ được giữ chính xác và cập nhật nhiều nhất có thể.
 4. Biện pháp sơ bộ được thực hiện để chống các truy cập trái phép thông tin cá nhân mà IUHW sở hữu cũng như làm mất, phá hoại, giả mạo, làm rò rỉ thông tin cá nhân.
 5. Pháp nhân IUHW tuân thủ pháp luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân và cố gắng không ngừng hoàn thiện hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân.
 6. IUHW nhanh chóng tiết lộ thông tin cá nhân không xác định sau một số thủ tục khi nhận được yêu cầu từ chính người đó.

Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ liên hệ về Chính sách bảo mật như sau:

Trường Đại học Quốc tế Y tế và Phúc lợi
Ban Tổng vụ
2600-1 Kitakanamaru, Ohtawara-shi, Tochigi-ken
ĐT 0287-24-3000 0287-24-3000 FAX 0287-24-3100

Địa chỉ liên hệ về Xử lý thông tin cá nhân như sau:

Trường Đại học Quốc tế Y tế và Phúc lợi
Ban Sinh viên
2600-1 Kitakanamaru, Ohtawara-shi, Tochigi-ken
ĐT 0287-24-3003 0287-24-3003 FAX 0287-24-3140