Cơ sở Narita của Trường Đại học
Quốc tế Y tế và Phúc lợi
vừa mới được mở từ tháng 4 năm 2016

File PDF Sách giới thiệu Cơ sở NaritaCơ sở Narita của IUHW vừa mới được mở từ tháng 4 năm 2016 tại thành phố Narita thuộc tỉnh Chiba, gần "Nhà ga Kozunomori" (Tuyến chính Keisei). Cơ sở bao gồm 2 khoa và 5 ngành, bao gồm Khoa Điều dưỡng Narita [Ngành Điều dưỡng] và Khoa Chăm sóc Sức khỏe [Ngành Vật lý trị liệu, Ngành Hoạt động Trị liệu, Ngành Ngôn ngữ Trị liệu, Ngành Xét nghiệm Y học].