1. Trang chủ
  2. Tuyển dụng-việc làm

Tuyển dụng-việc làm

Cơ hội việc làm

Tuyển dụng-việc làm

Bệnh viện Mita thuộc IUHW, Tokyo

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có rất nhiều lựa chọn việc làm ở các bệnh viện, viện nghiên cứu về sức khỏe và phúc lợi, các công ty liên quan đến y tế, viện nghiên cứu, v.v... Chúng tôi hỗ trợ sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm bằng cách cung cấp hỗ trợ tận tình như hướng dẫn toàn diện về tìm kiếm việc làm tại các buổi hội thảo hỗ trợ nghề nghiệp và các hệ thống công cụ tìm kiếm việc làm được tổ chức tốt.