1. Trang chủ
  2. Giao lưu Quốc tế

Giao lưu Quốc tế

Đóng góp và Giao lưu Quốc tế

Sinh viên IUHW được kỳ vọng sẽ hoạt động một cách tự tin trong vai trò là nhân lực độc lập sau khi tốt nghiệp dù làm việc ở bất cứ đâu. Để gia tăng cơ hội tiếp xúc, chúng tôi đã thiết lập Văn phòng Hoạt động Quốc tế và Ủy ban Giao lưu Quốc tế.

Giao lưu Quốc tế

Cả hai đều được tổ chức để lập kế hoạch và thực hiện các dự án quốc tế, tập hợp các thông tin giáo dục và nghiên cứu ở nước ngoài cũng như tổ chức các bên trao đổi cho sinh viên quốc tế theo học tại IUHW. Sinh viên quốc tế và học viên ngắn hạn đến từ các nước khác nhau như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Các nhà nghiên cứu quốc tế cũng được mời đến giảng dạy tại trường chúng tôi. Ngoài ra, trường còn hỗ trợ các hoạt động tình nguyện quốc tế do chính sinh viên IUHW lên kế hoạch và thực hiện.

Tìm hiểu thêm: