1. Trang chủ
  2. Liên hệ

Liên hệ

Cơ sở Narita

4-3, Kozunomori, Narita-shi, Chiba-ken, 286-8686, Nhật Bản
ĐT:+81-476-20-7701 Fax.+81-476-20-7702
ĐT: 0476-89-1500 FAX: 0476-89-1501
E-mail: narita-nyushi@iuhw.ac.jp