1. Trang chủ
  2. Tuyển sinh

Tuyển sinh

Kỳ thi Tuyển sinh Dành cho Sinh viên Quốc tế

Tuyển sinh

Chương trình đại học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Sinh viên IUHW được yêu cầu phải có trình độ tiếng Nhật ở cấp độ cao. Các ứng viên có thể tham gia kỳ thi nếu đáp ứng tiêu chuẩn chi tiết dưới đây.