1. Trang chủ
  2. Đào tạo
  3. Ngành Vật lý Trị liệu

Khoa Y tế và Phúc lợi Narita

Ngành Vật lý Trị liệu

Khoa Y tế và Phúc lợi Narita

Số lượng các chuyên gia vật lý trị liệu đã tốt nghiệp từ IUHW là khoảng 2.200 người, giúp IUHW đứng đầu trong tất cả các trường đào tạo chuyên gia vật lý trị liệu tại Nhật Bản. Có một nhu cầu cấp thiết trong việc giáo dục và đào tạo chuyên gia vật lý trị liệu là những người có thể đóng vai trò tích cực ở nước ngoài, chương trình giảng dạy tại cơ sở Narita cung cấp các lớp học khác nhau với quan điểm toàn cầu nhằm thúc đẩy năng lực toàn cầu và khả năng lâm sàng.

Số lượng tuyển sinh

80

Nhiều cơ hội sau khi tốt nghiệp

Bệnh viện/phòng khám, các Văn phòng công cộng như trung tâm y tế, Trung tâm phục hồi chức năng, Nhà điều dưỡng/Cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

Giấy phép hành nghề/bằng cấp có thể đạt được

  • Chỉ cần hoàn tất yêu cầu tốt nghiệp cần thiết, bạn sẽ đủ điều kiện để tham dự kỳ thi cấp bằng CHUYÊN GIA VẬT LÝ TRỊ LIỆU quốc gia.