1. Trang chủ
  2. Đào tạo
  3. Ngành Xét nghiệm Y học

Khoa Y tế và Phúc lợi Narita

Ngành Xét nghiệm Y học

Phim: Hội thảo dành cho
Ngành Xét nghiệm Y học

Cơ sở Narita sẽ là tổ chức giáo dục đầu tiên về kỹ thuật viên xét nghiệm y học ở Chiba. Sinh viên sẽ nghiên cứu về công nghệ thử nghiệm mới nhất, kỹ năng sử dụng thiết bị y tế tiên tiến cũng như giáo dục cơ bản về y học. Họ cũng sẽ chuẩn bị tham gia kỳ thi chứng chỉ quốc gia. Chương trình giảng dạy tại Narita tập trung vào những sinh viên muốn trở thành kỹ thuật viên xét nghiệm y học và đóng góp cho xã hội quốc tế.

Số lượng tuyển sinh

80

Nhiều cơ hội sau khi tốt nghiệp

Bệnh viện/phòng khám, các Văn phòng công cộng như trung tâm y tế, Tổ chức kiểm tra tư nhân, Công ty dược phẩm/nhà sản xuất thiết bị y tế/các công ty liên quan, Bộ phận điều tra khoa học của sở cảnh sát, v.v...

Giấy phép hành nghề/bằng cấp có thể đạt được

  • Chỉ cần hoàn tất yêu cầu tốt nghiệp cần thiết, bạn sẽ đủ điều kiện để tham dự kỳ thi cấp bằng KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM Y HỌC quốc gia.