1. Trang chủ
  2. Giới thiệu IUHW
  3. Triết lý

Triết lý và Mục tiêu giáo dục của Trường Đại học Quốc tế Y tế và Phúc lợi (IUHW)

Cơ sở chính Ohtawara, tỉnh Tochigi

Hướng đến mục tiêu "xây dựng một xã hội tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau"

IUHW đã thiết lập 3 triết lý cơ bản sau đây: Trường đại học tập trung đào tạo ra các cá nhân biết cân bằng và có ý thức tốt, Trường đại học kết nối mạnh mẽ và mở rộng cánh cửa hướng đến cộng đồng, Trường đại học hướng tới việc đạt được tiêu chuẩn toàn cầu, và bảy triết lý giáo dục như sau: hình thành nhân cách, tính chuyên môn, tính liên chuyên ngành, khoa học công nghệ thông tin, quan điểm toàn cầu, tự do suy nghĩ, quản lý trường đại học theo kiểu mới. Chúng tôi tập trung vào việc thực hiện các triết lý này và cung cấp một nền giáo dục để xây dựng một "xã hội tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau", nơi tất cả mọi người đều có thể tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau.

3 triết lý cơ bản ủa IUHW

Trường đại học tập trung đào tạo ra các cá nhân biết cân bằng và có ý thức tốt

Bồi dưỡng các chuyên gia không chỉ giỏi chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu của họ mà cả khả năng cân bằng tốt.

Trường đại học kết nối mạnh mẽ và mở rộng cánh cửa hướng đến cộng đồng

Theo đuổi nghiên cứu một cách sáng tạo cũng như đáp ứng nhu cầu về y tế và phúc lợi trong cộng đồng địa phương. Có chức năng là cơ sở giáo dục suốt đời cho những người có liên quan đến các dịch vụ cộng đồng và ngành nghề chăm sóc sức khỏe.

Trường đại học hướng tới việc đạt được tiêu chuẩn toàn cầu

Bồi dưỡng chuyên gia quốc tế với tầm nhìn quốc tế và khả năng hợp tác với những người từ các nước khác.

7 triết lý giáo dục của IUHW

Hình thành nhân cách

Thông qua bồi dưỡng các chuyên gia được trang bị không chỉ kiến thức và công nghệ mà cả sự hiểu biết, niềm đam mê và động lực, chúng tôi hướng đến "xây dựng một xã hội tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau".

Tính chuyên môn

Do sức khỏe và phúc lợi tiến bộ từng ngày nên việc thiết lập vững chắc trình độ học vấn và thúc đẩy nghiên cứu cho mỗi người là rất cần thiết. Chúng tôi chú trọng đến tầm quan trọng của việc có được kiến thức thích hợp cần thiết cho một nhân lực khi theo học tại IUHW.

Tính liên ngành

IUHW là một trường đại học tổng hợp các ngành nghề y tế, cho sinh viên tham gia vào các lớp thuộc chuyên ngành khác để làm sâu sắc thêm sự hiểu biết với quan điểm trở thành một chuyên gia sức khỏe và phúc lợi được giáo dục toàn diện.

Khoa học công nghệ thông tin

Kiến thức và công nghệ mới nhất sẽ được giảng dạy trong tất cả các khoa nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế có kiến thức toàn diện về thông tin, khoa học và công nghệ.

Tính quốc tế

Sinh viên không chỉ tham gia học ở các lớp bồi dưỡng giáo dục mà cả giáo dục chuyên môn và cuộc sống ở trường đại học để trở thành một người có tầm nhìn quốc tế thực sự.

Tự do suy nghĩ

Các sinh viên được khuyến khích tự do thể hiện những suy nghĩ và hành động cá nhân. Trường đại học tôn trọng những người thể hiện sự quan tâm và theo đuổi tôn giáo, tư tưởng và các hoạt động xã hội dựa trên tiền đề phải đảm bảo phẩm cách là một con người và chấp hành các quy tắc/tác phong xã hội.

Quản lý đại học theo kiểu mới

Bằng cách xem xét lại việc quản lý trường đại học như xóa bỏ chế độ thâm niên trong đội ngũ quản lý, cho phép sinh viên đánh giá giảng viên, chúng tôi sẽ tạo ra một môi trường mở và năng động giúp phát triển tính độc lập của sinh viên. Chúng tôi sẽ có chức năng là cơ sở của giáo dục suốt đời cho các chuyên gia và cung cấp giáo dục và nghiên cứu tiên tiến ở cấp sau đại học của trường.