• Giới thiệu IUHW
  • Đào tạo
  • Tuyển sinh
  • Tuyển dụng-việc làm
  • Môi trường Học tập
  • Giao lưu Quốc tế
  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu IUHW
  3. Đặc trưng

Đặc trưng của IUHW

Giáo dục liên ngành

Chúng tôi cung cấp chương trình "Chăm sóc y tế theo nhóm" là hình thức nhiều chuyên gia y tế và phúc lợi khác nhau sẽ điều trị và chăm sóc y tế cho từng bệnh nhân và khách hàng.

Giáo dục liên ngành

Tại IUHW, với nhiều loại hình tổ chức y tế và phúc lợi, chúng tôi cung cấp "giáo dục về sự hợp tác liên ngành" nơi sinh viên học tập về "Chăm sóc y tế theo nhóm" sẽ là vấn đề không thể thiếu trong lĩnh vực y tế và phúc lợi trong những năm tới.
"Giáo dục về sự hợp tác liên ngành" về cơ bản có 4 bước, đào tạo thực hành trong năm thứ tư sẽ được tiến hành tại các tổ chức thuộc nhóm IUHW (12 cơ sở y tế, 15 cơ quan phúc lợi) như bệnh viện trực thuộc đại học và bệnh viện Kaken ở thành phố Ichikawa thuộc tỉnh Chiba, cũng như có đến 600 cơ sở đào tạo bên ngoài nhóm IUHW. IUHW trường đại học tổng hợp và tiếp nhận sinh viên mong muốn trở thành chuyên gia y tế ở nhiều lĩnh vực khác nhau, sẽ cung cấp chương trình giảng dạy độc đáo giúp sinh viên có thể học về "Chăm sóc y tế theo nhóm" thông qua những trải nghiệm ở cấp đại học.

Đầy đủ bệnh viện trực thuộc và các cơ sở liên quan

Chúng tôi có nhiều cơ sở đào tạo dành cho sinh viên hơn hẳn so với các trường đại học khác, chẳng hạn như 4 bệnh viện trực thuộc trường đại học cũng như các bệnh viện, trung tâm y tế và nghiên cứu lâm sàng liên kết trên khắp cả nước. Mỗi sinh viên trong từng ngành có cơ hội tiếp thu kinh nghiệm đào tạo tại các cơ sở này.

Đầy đủ bệnh viện trực thuộc và các cơ sở liên quan

Tỷ lệ đậu kỳ thi quốc gia

Tỷ lệ đậu kỳ thi quốc gia vào năm 2013 tại 4 cơ sở hiện tại là cao nhất ở Nhật Bản. Tỷ lệ đậu về chuyên gia ngôn ngữ trị liệu của Khoa Y tế và Phúc lợi tại cơ sở Ohtawara, và điều dưỡng, chuyên gia vật lý trị liệu, chuyên gia trị liệu nghề nghiệp của Khoa Y tế và Phúc lợi Odawara tại Cơ sở Odawara đạt 100% vào năm 2013.

Tỷ lệ đậu kỳ thi quốc gia

*Tỷ lệ đậu của sinh viên tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2014.
*Vui lòng tham khảo trang chủ của chúng tôi để biết tỷ lệ đậu các bằng cấp khác.


Nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có rất nhiều lựa chọn việc làm ở các bệnh viện, tổ chức y tế và phúc lợi, các công ty liên quan đến y tế, viện nghiên cứu, v.v... Chúng tôi hỗ trợ sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm bằng cách cung cấp hỗ trợ tận tình như hướng dẫn toàn diện về tìm kiếm việc làm tại các buổi hội thảo hỗ trợ nghề nghiệp và các hệ thống công cụ tìm kiếm việc làm được tổ chức tốt. Trong năm 2014, có 1.101 sinh viên tìm kiếm việc làm, đã có 110.934 cơ hội việc làm được cung cấp tại 4 cơ sở của chúng tôi. Khoảng 101 cơ hội việc làm được cung cấp cho 1 sinh viên và tỷ lệ tìm được việc làm đạt gần 100% mỗi năm.

Nghề nghiệp

Học bổng

Sinh viên được nhận học bổng hỗ trợ toàn bộ học phí (tối đa) là sinh viên được chọn ra trong số các ứng viên đậu Kỳ thi Học bổng Đặc biệt, Kỳ thi chung (Kỳ thi chính) ở vị trí cao. Học phí có thể thấp hơn so với các trường đại học quốc gia. Có đến 50 phần trăm sinh viên được nhận học bổng, bao gồm học bổng riêng của trường và các học bổng khác cũng như các hình thức hỗ trợ tài chính khác dành cho sinh viên đang phấn đấu để làm việc trong ngành y tế và phúc lợi trong tương lai.